• 16 showrooms in België

  • Gratis aanhuislevering

  • Bereikbaar van 9u tot 22u

  • 2 jaar Juntoo garantie

Ik heb een bestelling geplaatst en binnenkort krijg ik mijn meubelen thuis geleverd. Waar moet ik op letten bij een aanhuislevering?

DE LEVERINGSDATUM EN HET LEVERINGSADRES

 

De leveringsdatum kunt u in overleg met onze verkoopsadviseur bepalen op het ogenblik van uw aankoop in de winkel. We leveren de meubelen tot aan de eerste drempel op het gelijkvloers. Afwijkingen van de afgesproken leveringsdatum of het leveringsadres, dient u ten laatste 2 weken voor de geplande leveringsdatum aan het winkelpunt te communiceren. Zoniet zal de levering doorgaan zoals voorzien. Indien u de meubelen niet in ontvangst kan nemen, en deze dus een tweede keer moeten geleverd worden, wordt hiervoor een herleveringkost aangerekend. Hiervoor dient u een nieuwe afspraak te maken in de winkel. Controleer ook samen met onze verkoopsadviseur of hij/zij uw leveringsadres correct vermeldde op de bestelbon.

 

HET LEVERINGSTIJDSTIP

 

Ten laatste de dag vóór de levering wordt u door onze transporteur via SMS gecontacteerd om u het tijdsblok door te geven waarbinnen u de levering van de meubelen mag verwachten. Geef daarom bij uw aankoop steeds een gsm-nummer door. Onze logistieke afdeling plant alle leveringen zo efficiënt mogelijk in. Wij kunnen bijgevolg niet ingaan op eventuele vragen tot wijziging van het opgegeven tijdsblok. De aanhuislevering van de meubelen kan pas doorgaan na volledige betaling. Om te voorkomen dat uw tijdelijke reservatie en voorschot vervallen, verzoeken wij u om het restbedrag van uw aankoop in het winkelpunt of via overschrijving te betalen ten laatste 2 weken voor de normaal verwachte leveringsdatum van de meubelen.

 

DE LEVERING

 

Om de levering vlot te laten verlopen is het belangrijk dat u met volgende zaken rekening houdt:

  • Houd minstens 20m parkeerruimte voor uw woning vrij. U kan hiervoor de nodige verkeersborden bekomen bij de lokale politie.
  • Ga na of er op de dag van de levering in de straat geen evenementen of werken gepland zijn. 
  • De meubelen worden geleverd aan de eerste drempel op het gelijkvloers. U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of op een hogere verdieping. 
  • Voorzie voldoende “mankracht” om de chauffeur bij te staan bij de levering. Opgelet: sommige meubelen zijn zeer zwaar en volumineus. Indien u meubelen aangekocht heeft die groot en/of zwaar zijn, dan worden deze geleverd door een transport met bijrijder. In geval van graniet, vragen wij u ten minste 2 sterke personen te voorzien. Onze chauffeur kan u niet bijstaan bij het binnenbrengen en monteren van de meubelen , aangezien hij zijn verder leveringschema moet volgen.
  • Het verpakkingsmateriaal van de meubelen kan niet terug meegegeven worden aan de chauffeur.
  • Overstock kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadiging aan eigendom van derden bij het lossen van de goederen.

DE CONTROLE

 

Bij levering tekent u af voor ontvangst van de meubelen, vrij van zichtbare schade. Eventuele zichtbare schade (aan de verpakking) dient te worden vermeld op de (elektronische) leveringsbon. Mocht u later bij het uitpakken van de meubelen toch beschadigingen vaststellen, dan dient u dit binnen de 2 maanden na het leveringsmoment schriftelijk te melden via het klantenformulier op onze website. Gelieve steeds een duidelijke gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde schade te geven en indien mogelijk enkele foto’s bij te voegen. Wij zorgen dan voor een snelle afhandeling.

We hebben alle informatie omtrent het verloop van een aanhuislevering samengevat op deze pagina.

*Promoties zijn geldig tot uitputting voorraad op het volledige assortiment.