• 16 showrooms in België

  • Gratis aanhuislevering

  • Bereikbaar van 9u tot 22u

  • 2 jaar Juntoo garantie

Wat is lichtechtheid?

Meubelstoffen krijgen steeds een zogenaamde lichtechtheidsscore toegekend. Deze score geeft aan in welke mate een meubelstof bestand is tegen het verkleuren onder invloed van zon-, dag- en kunstlicht is afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en speciale behandelingen. Het is technisch niet mogelijk stoffen te vervaardigen die onder invloed van licht in het geheel niet verkleuren, zeker niet wanneer een stof regelmatig vele uren aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Bij donkere kleuren is die verkleuring sneller zichtbaar dan bij lichtere. 


Om de mate van lichtechtheid te bepalen is er een internationale beoordelingsschaal van 1 – 8. Concreet betekent een toename van één punt op die schaal dat de lichtechtheid is verdubbeld. Het duurt dan twee keer zo lang voordat de stof gaat vervagen.


De beoordelingsschaal toegelicht

De beoordelingsschaal is als volgt:

Lichtechtheid 1 = slecht
Lichtechtheid 2-3 = voldoende
Lichtechtheid 4-5 = goed
Lichtechtheid 6-7 = zeer goed
Lichtechtheid 8 = uitmuntend

Voldoende

Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse voldoende zijn redelijk bestand tegen daglicht en kunstlicht. Het wordt afgeraden deze stoffen aan direct zonlicht bloot te stellen.

Goed

Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse goed zijn goed bestand tegen kunsten daglicht en redelijk bestand tegen zonlicht. Bij langdurig blootstellen aan zonlicht kan verkleuring optreden.

Zeer goed

Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse zeer goed zijn zeer goed bestand tegen kunst- en daglicht en redelijk goed bestand tegen zonlicht. Bij langdurig blootstellen aan zonlicht kan na geruime tijd een lichte verkleuring optreden.

Uitmuntend

Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse uitmuntend zijn uitermate goed bestand tegen kunst- en daglicht en zeer goed bestand tegen zonlicht. Bij langdurig blootstellen aan zonlicht kan na langdurige tijd een zeer geringe, haast voor het oog niet zichtbare, verkleuring optreden.

*Promoties zijn geldig tot uitputting voorraad op het volledige assortiment.